Nu måste jag hem och plugga….

30 april, 2012 Av Av helenasahlqvist

I dag vaknar vi i Lidköping. Kändes skönt att vara på en camping vi kände igen. Här är platt, stora ytor för barnen att leka på och lugnt och skönt.

Rättade min tenta nu på morgonen (jag skriver alltid upp vad jag svarat) och det blev ett tungt besked. Jag hade inte väntat mig att jag skulle klara av den. Inte när jag sett hur frågorna var utformade. Vilken skittenta!
Fick ihop ca 13p när jag rättat och man behöver 17,5. Får bli att sätta ett VG i början av juni istället. Nu ska jag plugga på hur saker och ting ökas, minskas eller är oförändrad. För det är det de vill veta.

Son den här:

FRÅGA 3. (5 Poäng = 2+1+2.)

Utgå ifrån den Keynesianska modellen. Antag att prisnivån är konstant på kort sikt.

Antag en sluten ekonomi:

A.1 Anlysera effekterna på kort sikt av att Riksbanken sänker styrräntan (som minskas genom

ett större nominellt penningutbud). Hur påverkas på kort sikt realräntan, de reala

bruttoinvesteringarna (I), den reala privata konsumtionen (C) och real BNP (Y)?

Svara kvalitativt: dvs. ökar/minskar/är oförändrad.

A.2 Analysera effekterna på lång sikt. Jämför med situationen som var innan styrräntan

sänktes och antag att ekonomin då befann sig i en långsiktig jämvikt. (Dvs. att faktisk BNP =

BNP vid full sysselsättning.) Hur påverkas realräntan, I, C, Y och P(=prisnivån) av ett större

nominellt penningutbud på lång sikt?

Svara kvalitativt: dvs. ökar/minskar/är oförändrad.
Man måste pricka in rätt på samtliga I, C, Y, P och realränta för att överhuvudtaget få poäng. Inga delpoäng om man svarar rätt på 4 av 5.
Det är som det är.
Idag ska vi ta en tur till HusvagnsSvensson, sen blir det att slappa.
Ha en bra Valborg!